Přihlášení

Správa nájmů

Sim Property  >  Správa nájmů

Vytvořte poptávku

Kontaktujte nás a zjistěte, jak vám dokážeme pomoct a postarat se o všechny detaily vaší nemovitosti.

Staňte se naším klientem

Pošlete nám detaily vaší nemovitosti a my vám zavoláme s nabídkou konkrétní pomoci.

Správa nájmů v kostce

Vaše nemovitost. Postaráno. Tečka.

 • Kompletní sluba bez starostí
 • Online system v 5 jazykových mutacích
 • Intagrovaná služba ve více než 20 zemích
 • Plná péče o nájemníka
 • Platba všech účtů
 • Pojištění, údržba, účetnictví
 • Optimalizace příjmů a nákladů

Správa nájmů a bytů – bezstarostná služba po celé ČR

Sim Property je jedinou společností, která dokáže zajistit tak obsáhlé a úplné řešení správy nájmů: od malých bytů přes velké apartmenty s on-line databází a reporty přes největší města v celé České republice:

 • sim-property-management-locations2Praha a okolí (např. Tuchoměřice, Černošice, Říčany, Dolní Břežany, Únětice, Jenštejn atd)
 • Brno
 • Ostrava
 • Beroun
 • Hradec Králové
 • Sušice
 • A další …

Pro investory zajišťujeme kompletní, transparentní a plně bezstarostnou službu správy nájmů, která:

 • Splňuje nároky na minimální potřebu a součinnost vlastníka nemovitosti
 • Zajišťuje údržbu a zvyšuje hodnotu nemovitosti kdekoliv je to možné
 • Maximalizuje vaše cashflow (zvyšuje nájemné a snižuje náklady)
 • Nabízí řešení pro opětovné pronájmy, ukončování nájmů a reinvestice

Souhrnem této služby je naše vize, která následuje principy jednoduchosti a transparentnosti, bez skrytých nákladů. Věříme, že komunikace je nepostradatelná a jsme zavázáni přání zákazníka.

Máme vlatní kanceláře a zaměstnance. V každé lokalitě. Spravujeme stovky nemovitostí po celé střední a východní Evropě. To z nás činí jednu z největších společností v regionu.

Bohatství plynoucí z našich zkušeností a beztarostného systému Správy nájmů tak činí pro mnohé Sim Property první volbou pro majitele nemovitostí v daném regionu. Naše služby jsou nastaveny tak, že jako klient nemusíte dělat téměř nic, vyjma čtení reportů o vaší nemovitosti a přepočítávání došlých plateb z nájmů.

Jako náš klient získáte přístup do unikátního systému, ze kterého budete dostávat standardní nebo vámi připravené reporty. Tento systém považujeme za převratný a dává nám náskok před konkurencí. Nejen díky efektivní organizaci, jednoduchému systému zpracování, ale hlavně pro spokojenost klientů. Zjitíte sami, proč jsou obě dvě strany, klient i my, tak spokojené.

Kontaktujte nás a zjistěte víc informací o naší služby Správy nájmů a hlavně o tom, jak vám můžeme ulehčit práci s vaší nemovitostí.

Chceme si být jistí, že chod vaší nemovitosti poběží hladce – podívejte se, co zahrnují naše služby

Správa nájmů Co je zahrnuto?
Platba nájmu – výběr a monitoring
Výběr nájemného a proaktivní pobízení nájemníka kvůli neuhrazeným platbám. Dopočítání pokut za pozdní platby. Všechny platby jsou na separátně vedeném účtu klienta.
Složení depozitu – úschova a posouzení
Držení depozita a starost o vlastníkovy zájmy v souladu se zajištěním nezbytných prostředků pro krytí nezaplacených nájmů, účtů, údržby.
Reporty – detailní účetní výkaz online
Detailní funkcionalita umožňující přehled měsíčních plateb, příjmů, nákladů. Zpracování je přizpůsobeno následnému exportu dat do MS Excel.
Reporting – 24 hodinový online přístup ke všem detailům nemovitosti
data jsou sbírána aktuálně a ihned nahrávána do systému, a tak udržují vaše finanční toky v běhu.
Péče o klienta – váš vlastní property manager
Každý klient má svého osobního property managera, který zná důkladně jeho nemovitosti, nájemníky a celou situaci v daném regionu.
Péče o klienta – komunikace v češtině i angličtině
Všichni naši zaměstnanci mluví kromě svého rodného jazyka i anglicky.
Administrativa – Vlastníme a spravujeme klíče
Klíče, karty a ovladače jsou označeny a přehledně uchovány v naší kanceláři.
Administrativa – Úschova dokumentů
Veškerá dokumentace související s během nemovitosti je archivována v naší kanceláři.
Administrativa – Sběr pošty, skenování a zpracování
Veškerá důležitá pošta je roztříděna v našich kancelářích, následně naskenována a archivována dle kritérií. Klienti mohou využít i našeho Bankovního systému pro svoji poštu, která přímo souvisí s bankovním účtem.
Údržba – 24 hodinová služba pro běžnou údržbu
Pro naše klienty zajišťujeme běžnou plánovanou údržbu. Pokud je potřeba, zajistíme urgentní údržbu po celý den.
Údržba – databáze ověřených dodavatelů
Během let jsme vybudovali seznam spolehlivých dodavatelů , na které se dá spolehnout, s širokým záběrem činností. Věříme, že nalézt spolehlivého a cenově dostupného dodavatele je nadlidský úkol a pokud ho najdete, je nad zlato nutné si ho udržet. Ušetří to spoustu stresu a času.
Údržba – kontrola nemovitosti a návštěvy
Staráme se o pravidelné kontroly vaší nemovitosti, abychom zaručili, že zůstane v dobrém stavu. Vše následně evidujeme.
Údržba – revize a odečty
Staráme se o každou nedílnou součást vašeho bytu tak, aby byla v souladu se zákonem dané země. Od přívodu plynu přes výtahy v domě. Spravujeme soupis pravidelných kontrol a zajišťujeme tím dokonalý chod vaší nemovitoti.
Nájemník – nastěhování, předávací protokol a soupis inventáře
Po nalezení nájemníka je důležité nic neuspěchat a naopak se soustředit na jednotlivé kroky. Jako je předávací protokol, ve kterém je zaznamenán stav bytu v danou chvíli. Stejně tak jako stavy měřičů. Bez těchto záznamů je těžké přimět nájemníka platit za opravy, které způsobil, případně za účty ve chvíli, kdy už v bytě nebydlí.
Nájemník – 24 hodinová služba, prvotní kontakt a vyřizování požadavků
Jsme hlavním prostředníkem v komunikaci s nájemníkem. Tak, abyste nemuseli. Nájemníci mívají kvanta otázek, některé podstatné, jiné zbytečné. Požadavky, které musejí být vyřízeny během chvilky. Ve dne, v noci.
Nájemník – prostředník ve sporech s majitelem
Občas se stane, že má nájemník připomínky ke svému bydlení, ať již v zařízení bytu či k nájemní smlouvě. Je naší prací vše posoudit a následně vyřešit, případně vás kontaktovat. Jsme jako síto na odfiltrování nedůležitého.
Nájemník – vymáhání neuhrazených nájmů (emailem, telefonem, smskou)
Včasné plánování v nájemním vztahu je důležité. Vědět kdy a co se má zaplatit. Pokud se to totiž nestane, náš online systém nás upozorní a my okamžitě víme, koho a kdy upozornit a připomenout se mu. Lepší poslat sms hned v den splatnosti než začít s emailem až o týden později.
Nájemník – oznámení o porušování nájemní smlouvy
Pokud se z nějakého důvodu stane, že nájemník přestane dodržovat podmínky nájmu, pak ho upozorníme (v případě nezájmu může znamenat okamžité ukončení smlouvy a vystěhování nájemníka)
Nájemník – odstěhování, předávací protokol a soupis inventáře
Stejně tak jako u předání bytu na záčátku nájmu, i při opuštění bytu je nezbytné mít předávací protokol. Všechny odlišnosti od původního stavu jsou zaznamenány a zaúčtovány do výsledného účtu.
Účty – dohoda s dodavateli energií
Veškeré smlouvy s dodavateli energií či služeb k bytu řešíme centrálně. Řešíme je denně a víme, jak na úředníky.
Účty – převod účtů na nájemníka nebo majitele pokud je vyžadováno
Pokud se nájemník nastěhuje-vystěhuje, je nutné změnit jméno na všech účtech s dodavateli energií a služeb. Celý proces zařídíme.
Účty – sledování a úhrada všech účtů dané nemovitosti
Sbíráme, sledujeme a platíme všechny účty spojené s nemovitostí za jejího vlastníka, což mu uspoří obrovské množství času. Všechna data jsou pak k dispozici v reálném čase v našem online systemu. Je nutné si ohlídat, zda jsou všechny účty uhrazeny včas, aby nevznikaly dluhy, které pak mohou vést ke vzniku nechtěných pokut nebo až k exekuci nemovitosti.
Účty – vyúčtování
Je běžné, že některé účty i nadále zůstávají na jméno vlastníka, i když je byt už dávno pronajatý. Provádíme pravidelné kontroly všech účtů, abychom vás ujistili, že nájemník platí správné částky, a to podle toho, co využívá.
Účty – úhrada faktur z nájmu případně z rezervy/depozita
Nejen že platíme účty za jeho vlastníka, ale platíme i dodavatelům, kteří se např. Starají o údržbu bytů a domů.
Účty – sledování a platby daní z nemovitosti případně dalších místních daní
Za vlastníka nemovitosti platíme a sledujeme místní daně a poplatky vyplývající z vlastnictví nemovitosti.
Obnovení nájmu – doporučení a revize nájmu
Když se blíží konec nájemní smlouvy, připravíme majiteli přehled aktuální situace na trhu, zhodnotíme chování nájemníka a doporučíme nejlepší kroky k obnovení smlouvy.
Obnovení nájmu – vytvoření dodatků ke smlouvě a vyjednávání
Vyjednáváme s nájemníkem o výši nájmu na další období, zpravidla 1 rok, připravíme nezbytné dodatky a doplníme je do smlouvy.
Obnovení nájmu – prohlídka
Při přípravě dodatku ke Smlouvě o pronájmu myslíme na to, že je potřeba provést pravidelnou a důslednější kontrolu stavu bytu. Ta proběhne ještě před podpisem Smlouvy. Zajistíme tím stálost bytové jednotky.
Pojištění – zajištění pojištění majetku a domácnosti
Můžeme zařídit nezbytné pojištění vaší nemovitosti a krýt tak případné ztráty v případě neštěstí (mějte na paměti, toto je často podmínka vaší hypotéky). Následně je pojištění zahrnuto do sledování plateb, abych zajistili jejich kontrolu.
Pojištění – vyřizování reklamací
Pokud by to bylo nezbytné, připravíme za vás Hlášení o škodě pro pojišťovnu včetně veškeré dokumentace potřebné pro hladké vypořádání náhrady. Důsledně sledujeme činnost pojišťovny tak, aby vše vyřídila včas a správně.
Certifikace energetické náročnosti nemovitosti
V některých zemích je díky novému nařízení Evropské unie legislativně nařízeno být certifikován pro energetickou náročnost nemovitosti. Certifikát pro vás vyřídíme.
Jednání s místními úřady
Často bývá důležité vyřešit lecjaké razítko na úřadě a jiné zase o pár kilometrů dál. Využíváme toho, že na úřad většinou nejdeme jen kvůli jedné jednotce, a tak jsme efektivnější a rychlejší.
Sdružení vlastníků jednotek
U jednotek, které jsou součástí domu, kde o důležitých věcech rozdhoduje SVJ čili Sdružení vlastníků jednotek, přebíráme roli majitele a účastníme se společných jednání, pokud se právě jednají.

Kompletní Služby nemovitosti

Ve všech lokalitách nad rámec Správy nájmů můžeme nabídnout:

 • Vyhledání nemovitosti – najdeme vám nejlepší investici pro váš rozpočet
 • Dokončovací služby – dotáhneme vše v nemovitosti k dokonalosti, prohlédneme, předáme, pojistíme, nastavíme účty a daně
 • Kuchyně a nábytek – byt k pronájmu bez kuchyňského koutu je těžce pronajatelný a je lépe to vyřešit s námi.
 • Renovace a opravy – doladíme nedodělky v koupelnách, na podlahách, dveřích, omítkách nebo na oknech.
 • Hypotéky – financování vaší investice. Vaší nemovitosti.
 • Pronájmy – nechte si pronajmout vaši nemovitost rychle a hned.
 • Prodeje – kompletní služba prodeje po celé střední Evropě.