Вход за клиенти

Управление на сгради и съоръжения

Sim Property  >  Управление на имоти  >  Управление на сгради и съоръжения

Свържете се с нас

Свържете се с нас за безплатна оценка и за да разберете как можем да ви помогнем с вашия имот.

Управление на жилищни и офис сгради

Ние осигуряваме на собствениците на имоти и търговски дружества пълно обслужване, прозрачност и европейска услуга при управление на жилищни и търговски сгради с пълен он лайн достъп.

Принципно ние осигуряваме услуги при управление на имоти за:

  • Индивидуални собственици и компании, които притежават жилищни или търговски сгради
  • Управление на имоти/прилежащи части на сгради, които имат различни собственици

Нашата услуга за Управление на сгради обхваща следните големи градове:

  • Чешка Република – Прага, Бърно
  • Словакия – Братислава
  • Полша – Вършава, Краков, Вроцлав, Лодз
  • България – София

Сим пропърти е единствената компания, която е в състояние да осигури всеобхватна и интегрирана услуга Управление на сгради на територията на Централна и Източна Европа, давайки на клиентите си он-лайн достъп за разглеждане на детайлите, свързани с имотите от цялото им портфолио в региона.

Нашата уникална услуга е създадена, за да бъде едновременно ценово ефективна и да поеме всички дейности, свързани с вашата собственост – ние ще поемем грижата за всички детайли вместо вас.

Ние имаме екипи във всяка от изброените локации, богат опит в Управлението на имоти и голям брой сгради, които управляваме в Централна и Източна Европа.

За всяка сграда ние изготвяме ценова структура, която да отговаря най-добре на управлявания имот и собствениците му .

Във всички наши локации ние също така осигуряваме пълна гама от съпътстващи услуги като – продажби, наеми, поддръжка, застраховки, счетоводство, обзавеждане, ремонт и финансиране.

Свържете се с нас за повече информация за нашата услуга за Управление на сгради, както и да разберете как бихме могли да улесним управлението на вашите имоти.

Сгради, които управляваме